El sector de la discapacitat, indignat amb les mesures pressupostàries del Pla de contingència aprovat pel Govern

destacat

Un estetoscopi sobre un full de dades econòmiques

31 de juliol de 2020.- El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa dels drets del col·lectiu a Catalunya, expressa la seva indignació davant les mesures pressupostàries del Pla de contingència per a residències per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19 al ser insuficients per compensar les despeses en reforç de personal d'atenció directa, a la compra d'EPI i a la intensificació de les mesures d'higiene per evitar contagis entre les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental usuàries de serveis residencials i/o d'atenció diürna, així com entre els professionals que les atenen.

"Les entitats del sector de la discapacitat portem dos mesos de reunions amb el Govern per tal d'elaborar un escandall dels costos que suposa fer front a la COVID-19 per què, finalment, el Govern aprovi el càlcul que ha fet sense cap tipus de negociació amb el sector. Una vegada més, es repeteix la manca de diàleg amb el sector de la discapacitat", afirma Antonio Guillén, president del COCARMI. "Hem demanat un esforç suplementari a les direccions dels centres per quantificar aquestes despeses extraordinàries i evitar que impliquessin aprofundir, encara més, en l'infrafinançament que pateix el sector. Per aquest motiu, reclamem al Govern que reconsideri la seva posició i incrementi notablement aquests imports", segueix Guillén.

L'increment de les tarifes aprovat pel Govern de la Generalitat només cobreix entre el 16% i el 36% de la despesa real, segons càlculs realitzats per les entitats del sector de la discapacitat, i que es poden consultar en el document adjunt segons tipologia de servei (residència, llar residència, servei de teràpia ocupacional (STO), servei de teràpia ocupacional amb auxiliar (STOA), centre d'atenció personalitzada (CAE) i servei ocupacional d'inserció (SOI).

Mës informació en el pdf adjunt

 

 

El sector de la discapacitat està indignat amb les mesures pressupostàries del Pla de contingència aprovat pel Govern

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat