El COCARMI celebra l’impuls del Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

destacat

18 de juliol de 2019.- El COCARMI, principal plataforma de defensa del col·lectiu a Catalunya, celebra l’impuls del Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat com a mostra del compromís del Govern amb els drets de les persones amb discapacitat.

Així mateix, ha demanat aquest migdia a la Generalitat, en la reunió de constitució de la Taula pel Pacte Nacional sobre els Drets de les persones amb discapacitat, que no oblidi els problemes d'avui del col·lectiu.

El president del COCARMI i vicepresident segon del Consell de la Discapacitat de Catalunya, Codiscat, Antonio Guillén, ha dit en la seva intervenció que "en aquesta taula construirem el futur, però també cal que garantim el present".

Ha afegit que la pròrroga pressupostària "està determinant la continuïtat i la sostenibilitat econòmica del teixit associatiu, des del qual estem sostenint a les persones dins de la comunitat. Per aquestes persones no podem dir només bones paraules, sinó que hem de poder donar resposta, també, a les seves necessitats d'avui".

El Pacte Nacional, del qual es constitueix avui la Taula que l'ha de fer possible, ha de ser l'eina que abordi tots els reptes que té la ciutadania amb discapacitat d'acord amb els principis i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

En aquest sentit, Guillén ha volgut recordar els "deures" que ens ha posat recentment el Comitè de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat sobre l'aplicació de la Convenció; uns deures relacionats amb la prevalença d'un enfocament paternalista, la lentitud a derogar normes que reforcen una percepció negativa de la discapacitat (avortament, eutanàsia), els escassos avenços per garantir la plena intervenció i participació del col·lectiu en igualtat de condicions o la manca de formació per a professionals de l'educació, la salut i el poder judicial, entre d'altres.

El màxim portaveu de la discapacitat a Catalunya ha fet una crida perquè en la presa de decisions per fer front als diferents reptes (lluita contra la discriminació, finançament de les entitats, suports necessaris, continuïtat i sostenibilitat dels serveis...) puguin "participar tots els actors implicats, per no deixar ningú enrere".

La Taula organitzarà, al llarg dels propers 12 mesos, diverses reunions en què participaran, a més de membres del Codiscat, altres agents com els agents econòmics i socials més representatius, els col·legis professionals,  entitats municipalistes, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació.

 

 

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat