Creix més de dos punts en 10 anys el risc de patir pobresa de les persones amb discapacitat a Espanya

destacat

Gràfic d'eurostat amb les dades de risc de pobresa, per països, als 27 països de la UE

14 de desembre de 2021.- El percentatge de persones amb discapacitat amb risc de patir pobresa a Espanya ha passat del 31,7 per cent el 2011 al 33,8 per cent el 2020, segons les darreres dades d’Eurostat, l’agència estadística de la Unió Europea, donades a conèixer dies enrere amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Al conjunt de la Unió Europea, el risc de patir pobresa per part de les persones amb discapacitat és del 28,9 per cent, mig punt superior al 2019 (28,4 per cent) mentre que al 2011 aquest risc era del 30,2 per cent de la població. Entre les persones sense discapacitat, el risc afecta a un 19 per cent de la població.

Espanya és el vuitè país de la UE al rànquing de risc de pobresa del col·lectiu. Encapçalen la llista Bulgària (52 per cent), Estònia (40,4 per cent), Letònia (39,3 per cent), Lituània (38,7 per cent),  Croàcia (38,2 per cent), Irlanda (35,9 per cent) i Romania (35 per cent). A l’altra banda del rànquing, Eslovàquia (20,3 per cent), Dinamarca (21,08 per cent), Finlàndia i Àustria (tots dos amb 22,3 per cent) són els països amb el risc més baix de patir pobresa.

L’Observatori Estatal de la Discapacitat explica, en fer difusió d’aquestes dades, que “el Pilar Europeu de Drets Socials proposa tres objectius a nivell de la UE que s'han d'assolir per al 2030 a les àrees d'ocupació, habilitats i protecció social. La pobresa i l’exclusió social és un dels objectius”. Per això, “el nombre de persones en risc de pobresa o exclusió social s'hauria de reduir dràsticament per al 2030, i entre elles, específicament la de la població amb discapacitat”.

Davant d'aquest empitjorament de la situació de les persones amb discapacitat, el COCARMI reitera la importància que s'inclogui la perspectiva de la discapacitat en totes les polítiques dirigides a l'erradicació de la pobresa. "En un moment de pressupostos expansius, on podem deixar enrere les retallades que hem patit l'última dècada, cal fer una gran inversió en les polítiques socials dirigides a les persones amb discapacitat. En cas contrari, les necessitats socials del nostre col·lectiu no pararan de créixer i els recursos sempre seran insuficients", afirma Antonio Guillén, president de COCARMI.

Informacions complementàries

Nota de l’Observatori Estatal de la Discapacitat

Estadístiques de la Unió Europea sobre risc de pobresa de les persones amb discapacitat a l’Europa del 27

 

Contacte premsa

Tel. 932289368

secretaria@cocarmi.cat